icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN
پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press)

پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press)

در اجرای پرس سینه با هالتر، عضلات سینه‌ای بزرگ و کوچک به طور کامل درگیر می‌شوند، در این ویدئو به طور کامل درباره نحوه صحیح اجرای پرس سینه با هالتر صحبت می‌کنیم.

ادامه مطلب
حرکت شکم (Russian Twist)

حرکت شکم Russian Twist

حرکت شکم راشِن توییست (Russian Twist) از آن دسته حرکاتی است که اجرای آن در ابتدا کمی دشوار به نظر می‌رسد. اما با کمی تمرین

ادامه مطلب
لانگر (Lunges)

اجرای لانگز (Lunges)

در این ودیئو نحوه اجرای صحیح لانگر (Lunges) را به طور کامل مورد بررسی قرار می دهیم. ویدئو+توضیحات+فرم صحیح+فرم غلط

ادامه مطلب
اسکات (Squat)

اسکات (Squat)

ویدئو آموزش اجرای حرکت اسکات-اسکات (Squat) را می‌توان پایه تمامی تمرینات عضلات پائین تنه نامید، چرا که در اجرای اسکات تمامی عضلات این بخش تحت فشار قرار می‌گیرند.

ادامه مطلب
شنا (Push up)

شنا (Push-up)

ویدئوی آموزش اجرای شنا (Push-up). در این ویدئو به طور کامل نحوه اجرای صحیح و غلط شنا (پوش آپ) را بررسی می کنیم.

ادامه مطلب
برپی (burpee)

برپی (Burpee)

در این ویدئو اچرای حرکت برپی (burpee) به صورت درست و غلط را بررسی می کنیم. برپی یکی از حرکات ورزشی است که بسیاری از ورزشکاران رشته های ورزشی مختلف از مزایای آن بهره میبرند.

ادامه مطلب