icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN

یک قدم به آغار فصل جدید زندگی نزدیک‌تر شدید

با فیت پرو به راحتی به اهدافتان خواهید رسید

کار ما دقیقا چیست؟

استفاده از دانش علمی و تجربی یک مربی، از مهمترین ارکان پیشبرد یک برنامه هدفمند برای رسیدن به سلامت و تناسب اندام است. بسیاری از افراد مدت زیادی از زمان خود را در باشگاه‌ها صرف می‌کنند. از سوی دیگر، برخی از افراد به دلیل مشغله کاری زیاد، نمی‌توانند زمانی مناسب را به تمرین در باشگاه‌ در برنامه‌های روزانه خود اختصاص دهند. ما اینجا برای تمامی افرادی که به سلامت و تناسب اندام خود اهمیت می‌دهند، راه‌کاری ارائه می‌کنیم.

مربیان مجموعه فیت پرو

خشایار معروفی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی محض از دانشگاه تهران

مربی بدن سازی، کراسفیت و فانکشنال

نویسنده مقالات ISI بین المللی و کنفرانسی در حوزه فیزیولوژی ورزشی

راشین رضوی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی کاربردی از دانشگاه بهشتی

مربی پیلاتس، بدن سازی و فانکشنال

نویسنده مقالات ISI بین المللی و کنفرانسی در حوزه فیزیولوژی ورزشی

برنامه غذایی + تمرینی

پرطرفدارترین بسته

510 تا 730

هزارتومان

هر دوره 2 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 عضویت در باشگاه شاگردان

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی

بدنسازی / کراسفیت / فانکشنال / پیلاتس

300 تا 510

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه غذایی

ورزشی / غیرورزشی

290 تا 500

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی کراسفیت

پرطرفدارترین بسته (پیشرفته)

420

هزارتومان

هر دوره 2 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 عضویت در باشگاه شاگردان

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی ترکیبی

بدنسازی / کراسفیت / فانکشنال / پیلاتس

300 تا 510

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی پیلاتس

مبتدی و پیشرفته

385

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه غذایی

ورزشی / غیرورزشی

290 تا 500

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه غذایی + تمرینی

پرطرفدارترین بسته

510 تا 730

هزارتومان

هر دوره 2 ماهه

پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 عضویت در باشگاه شاگردان

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی

بدنسازی / کراسفیت / فانکشنال / پیلاتس

310 تا 510

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی پیلاتس

مبتدی و پیشرفته

385

هزارتومان

هر دوره 2 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی کراسفیت

پرطرفدارترین بسته (پیشرفته)

420

هزارتومان

هر دوره یک ماهه

پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 عضویت در باشگاه شاگردان

 ضمانت بازگشت وجه

برنامه تمرینی ترکیبی

بدنسازی / کراسفیت / فانکشنال / پیلاتس

310 تا 510

هزارتومان

هر دوره 1/5 ماهه

 پشتیبانی VIP

 آماده‌سازی سریع

 ضمانت بازگشت وجه

خدمات حضوری

برای کسانی که کلاس‌های حضوری (باشگاه یا منزل) را ترجیح می‌دهند شرایطی در نظر گرفته‌ایم.

بلاگ

ویدیوهای آموزشی