icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN

شاخص توده بدنی یا Body Mass Index چیست؟

شاخص توده بدنی از تقسیم وزن به کیلوگرم بر مجذور قد به متر به دست می‌آید و بیانگر تقریبی وضعیت وزن فرد. اما باید در نظر گرفت که  BMI یا همان شاخص توده بدنی معیاری کاملا دقیق و معتبر محسوب نمی شود، چرا که در صورتی که فرد دارای میزان توده عضلانی زیادی باشد این فرمول به خطا وزن موجود را حاصل از چربی محاسبه کرده و فرد را در دسته چاق یا دارای اضافه وزن قرار می‌دهد. از این روی این شاخص نباید به طور جدی ملاک تعیین وضعیت وزنی فرد قرار گیرد.

BMI من در چه محدوده ای است؟

بعد از آنکه توسط محاسبه گر فوق، شاخص توده بدنی خود را محاسبه کردید، باید با استفاده از جدول زیر وضعیت خود را بررسی کنید. اعداد در جدول بیانگر عدد محاسبه شده BMI است که با توجه به آن میتوان وضعیتی کلی از شرایط وزن ترسیم کرد.

 

 

کمتر از ۱۸.۵ (کمبود وزن)

شاخص توده بدنی یا BMI کمتر از ۱۸.۵ بیانگر کمبود شدید وزن است. پیشنهاد می‌شود افراد با این شاخص توده بدنی توجه ‌ای بر رژیم غذایی خود داشته باشند. البته ناگفته نماند که اضافه نمودن فعالیت ورزشی در کنار رژیم غذایی کامل و سلامت در این دسته افراد می‌تواند موجب افزایش توده خالض عضلات و در نتیجه اندامی ایده آل و متناسب شود.

بین ۱۸.۵ تا ۲۴.۹ (ایده آل)

افراد در این گروه دارای متعادل‌ترین شاخص توده بدنی هستند. البته باید در نظر داشت که نزدیک بودن به دامنه بالایی و پائینی می‌تواند به راحتی وضعیت ما را تحت تاثیر قرار دهد. در نتیجه، اعداد میانگین این دامنه مثل ۲۲ می‌توانند توصیف کننده بهترین شرایط فرد باشد.

بین ۲۵ تا ۲۹.۹ (دارای اضافه وزن)

برخی ورزشکاران در این دسته هستند! البته ناگفته نماند که افراد با وزن بالا نیز در این دسته قرار می‌گیرند و باید هرچه سریع‌تر به فکر اتخاذ رژیم غذایی و فعالیت ورزشی باشند. تغییر در سبک زندگی و در ادامه کاهش وزن می‌توانند فرد را از این وضعیت خارج کند.

اما چرا اشاره کردیم که برخی ورزشکاران در این دسته هستند. اینجاست که باید به ابتدای این نوشته اشاره کنیم. توده عضلانی موجب افزایش وزن افراد می ‌شود، اما این افزایش وزن به طور کلی با افزایش وزن ناشی از توده چربی متفاوت است و نه تنها خطراتی به دنبال ندارد بلکه موجب سلامت افراد از بسیاری از ها می‌شود. 

ما توصیه می‌کنیم که ورزشکاران به جای استفاده از شاخص توده بدنی به دنبال اندازه گیری درصد چربی باشند. اندازه گیری چربی که با درصد بیان می‌شود، بیانگر توزیع وزن بین عضلات، چربی، استخوان و اندام‌های داخلی است. با استفاده از لینک زیر می‌توانید از محاسبه‌گر درصد چربی بدن فیت پرو استفاده کنید.

محاسبه درصد چربی بدن

بین ۳۰ تا ۳۴.۹ و بیشتر از ۳۵ (چاق و اضافه وزن شدید)

شاخص توده بدنی در این دو محدوده بیانگر افزایش ریسک بروز بیماری‌های متابولیکی و کبد است. افراد در این دسته باید آزمایش‌های خونی جهت بررسی نیم‌رخهای خونی را در دستور کار قرار دهند. همچنین، باید استفاده از رژیم غذایی و فعالیت ورزشی که توسط متخصصین طراحی و تدوین شده است  در زندگی روزمره نقشی پررنگ داشته باشند.

سلامتی ارزش بالایی دارد، باید با استفاده از راه‌کارهای علمی و اصولی در راستای حفظ و ارتقا آن تلاش کنیم.

 

جهت بررسی شرایط خود توسط مشاورین فیت پرو، مشخصات خود را در فرم زیر برای ما ثبت کنید تا به صورت رایگان وضعیت بدن شما را آنالیز کنیم. این اطلاعات تنها از طریق ایمیل برای شما ارسال خواهد و شماره موبایل تنها برای ارسال پیامک اگاه سازی دریافت ایمیل است و هیچگونه تماسی از فیت پرو با شما گرفته نخواهد شد.