icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN
اصل اضافه بار در تمرین فیت پرو fitpro

اصل اضافه بار در تمرین

اصل اضافه بار تمرینی به مفهوم افزایش تدریجی بار وارده بر بدن برای بهبود عملکرد آن و نهایت پیشرفت در روند فعالیت‌های ورزشی است. این اصل بر مبنای این ایده استوار است که برای تحریک تکامل عضلات و سیستم های فیزیولوژیکی بدن، باید میزان بار وارده بر بدن را به تدریج افزایش داد

ادامه مطلب