icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN
اصل اضافه بار در تمرین فیت پرو fitpro

اصل اضافه بار در تمرین

اصل اضافه بار تمرینی به مفهوم افزایش تدریجی بار وارده بر بدن برای بهبود عملکرد آن و نهایت پیشرفت در روند فعالیت‌های ورزشی است. این اصل بر مبنای این ایده استوار است که برای تحریک تکامل عضلات و سیستم های فیزیولوژیکی بدن، باید میزان بار وارده بر بدن را به تدریج افزایش داد

ادامه مطلب

سیستم تمرینی صدتایی

همان‌طور که از اسم این سیستم تمرینی مشخص است، شما باید ۱۰۰ تکرار انجام دهید، اما این ۱۰۰ تکرار چه شرایطی دارد؟ چه وزنه‌ای باید انتخاب کرد. این‌ها مهم‌ترین فاکتورهای تشکیل دهنده این سیستم تمرینی است که باید هرکدام به دقت شرح داده شوند.

ادامه مطلب