icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN
کراسفیت

تاثیر مصرف مکمل کربوهیدرات-پروتئین بر عملکرد ورزشکاران کراسفیت (۲۰۲۰)

این مقاله بین المللی (ISI) از تیم فیت پرو درباره بررسی تاثیرات مصرف مکمل کربوهیدرات-پروتئین بر عملکرد ورزشکاران کراسفیت در دو تمرین Cindyو FGB با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه شهید بهشتی منتشر شد.

ادامه مطلب
کراسفیت

افزایش قدرت در تمرینات کراسفیت

پس از گذشت مدتی از شروع تمرینات کراسفیت، ورزشکار نیاز به تغییراتی در تمرینات و سیستم‌های تمرینی دارد. به این تغییرات در شدت، مدت زمان، تکرار و حجم اصل اضافه بار می‌گویند. در این نوشته درباره اصل اضافه بار در تمرینات کراسفیت صحبت خواهیم کرد.

ادامه مطلب
سیستم تمرینی کراسفیت

سیستم تمرینی کراسفیت

سیستم‌های تمرینی مورد استفاده در کراسفیت از ویژگی‌های بسیار قابل توجهی برخوردارند که نیاز به تجیهزات خاص ورزشی نیز ندارند. در این نوشته به معرفی چهار سیستم تمرینی کراسفیت (EMOM، AMRAP، TABATA و For Time) پرداخته‌ایم.

ادامه مطلب