icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN

بررسی فیزیولوژیایی پروتکل تمرینی سیندی (Cindy) در کراسفیت (۱۳۹۹)

این مقاله توسط تیم فیت پرو در سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش در سال ۱۳۹۹ منتشر شد. در این مقاله تمرین سیندی (Cindy) به طور کامل از منظر فیزیولوژی ورزش مورد بررسی قرار گرفته است.

برای جستجوی مقالات انگلیسی و فاسی چاپ شده در نشریات معتبر از پایگاههای داده GoogleScholar ،Pubmed ،ScienceDirect و SID در زمینه پروتکل تمرینی سیندی استفاده شد که در نهایت تعداد ۱۱ مقاله توانستند انتظارات موضوعی مربوط به این پژوهش را برآورده کرده و مورد بررسی قرار گیرند. بنابر مطالعات میتوان چنین نتیجه گرفت که پروتکل سیندی بر اساس موازین انجمن پزشکی آمریکا، در دسته تمرینهای پرشدت قرار میگیرد که میتواند کابردهای گوناگونی برای عموم مردم و ورزشکاران مثل کاهش درصد چربی، افزایش عملکرد و بروز سازگاریهای گوناگون داشته باشد. این نتایج میتوانند با مداخالت تغذیهای و تمرینی، جنسیت و سابقه تغییر دستخوش تغییرات شوند.

عنوان مقاله: بررسی فیزیولوژیایی پروتکل تمرینی سیندی (Cindy) در فعالیت ورزشی کراس فیت: یک مطالعه مروری

سال انتشار:‌ ۱۳۹۹

نام کنفرانس: سومین همایش ملی علوم ورزشی، تربیت بدنی و مدیریت راهبردی در ورزش

نویسندگان: خشایار معروفی

کراسفیت-سیندی-(cindy)

جهت دریافت فایل PDF این مقاله اینجا کلیک کنید.

مشاهده این مقاله در سیویلیکا

تدوین و نگارش: فیت پرو

این مطلب را به اشتراک بگذارید