icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN

چند روز در هفته تمرین کنیم؟

شاید “چند روز در هفته تمرین کردند” یکی از مهمترین سوالاتی باشد که افرادی که در ابتدای راه ورزش و تناسب اندام هستند، به طور مرتب با آن دست و پنجه نرم می کنند. در این ویدئو به این سوال پراهمیت پاسخ خواهیم داد.

تدوین: فیت پرو

این ویدئو را به اشتراک بگذارید

سایر ویدئوها