icons8-iran-96
FA
icons8-great-britain-96
EN

برپی (Burpee)

در این ویدئو روش‌های صحیح و غلط اجرای حرکت برپی (burpee) را مرور خواهیم کرد.

برپی چیست؟

برپی یکی از حرکات ورزشی است که بسیاری از ورزشکاران رشته‌های ورزشی مختلف از مزایای آن بهره می‌برند. برپی در اصل یک حرکت توانی و چابکی است که می‌تواند فشارd متوسط تا خیلی شدیدی را بر فرد وارد سازد.

فرم صحیح برپی چیست؟

برپی هم مانند سایر حرکات و تمرینات ورزشی دارای فرم‌های بسیار متعددی است، به طوری‌ که می توان با تغییرات جزئی، فشار آن را تا حد بسیار زیادی افزایش داد. اما به طور کلی برپی شامل سه بخش است: اسکات (Squat)، شنا (Push-up) و پرش (Jump) که توالی اجرای این سه حرکت، برپی را تشکیل می‌دهند.

نکات مهم اجرای برپی
صحیح
برپی (burpee)
نحوه صحیح اجرای برپی (burpee) (نمایی از ویدئو)

همانطور که در ویدئو به آن اشاره شد، در اجرای حرکت برپی سینه، کف دست و زانوها در قسمت پائین حرکت باید به آرامی با زمین برخورد کند. در زمان بالا آمدن نیز پاها باید کمی بازتر از عرض شانه‌ها باشند تا فشار مضاعف بر مفضل زانو وارد نشود.

غلط
رپی (burpee)
نحوه صحیح اجرای برپی (burpee) (نمایی از ویدئو)

در زمان پایین آمدن (همان مرحله‌ای که شبیه به حرکت شنا (push-up) است) دست و مفصل آرنج نباید از بدن دور شوند چرا که در این صورت بروز آسیب‌های مفصل شانه اجتناب ناپذیر خواهد بود. بسیاری از افراد در زمان اجرای برپی توجهی به انحنای ستون مهره‌ها ندارند. انحنای بیشتر در این بخش موجب درگیری هرچه بیشتر ستون مهره‌ها و دیسک‌ها خواهد شد.

کانال فیت پرو سنتر در آپارات

تدوین: فیت پرو

این ویدئو را به اشتراک بگذارید